30.10. - Den reformace
2.10.2017

Dr. Martin Luther (1483-1546)

"Skutečným pokladem církve je nejsvětější Evangelium slávy a milosti Boží." "Dokud nebudu přesvědčen důkazy z Písma svatého nebo zdravým rozumem, dokud se tím neuvolní mé svědomí vázané Božím slovem, nemohu odvolat a neodvolám, neboť se nesluší křesťanu, aby mluvil proti svému svědomí. Zde stojím a nemohu jinak. Bůh mi pomáhej. Amen."