Věčřící vědci a významné osobnosti 
Věčřící vědci a významné osobnosti
autor: 31.3.2017
aktualita
 

DSc. PhD. John C. Lennox DPhil (1945)

Je věřící vědec. Působí jako profesor matematiky a filozofie na univerzitě v Oxfordu. "Čím víc vědci poznávají svět, v němž žijeme, tím víc ukazují na inteligentního Stvořitele, který měl plán, jak vše dokonale vytvořit a uspořádat." "Ježíšovo vzkříšení je historicky doložitelné a ověřitelné. Ježíš skutečně žil a skutečně vstal z mrtvých." "Nikdo není křesťan od narození. Křesťanem se stanete, když poznáte Ježíše."