autor: 3.8.2017
aktualita
 

RNDr. Jiří Grygar. CSc.

"Věřící přírodovědec je možná v jisté výhodě, že poznává Boha nejen subjektivně jako každý jiný člověk, ale také prostřednictvím předmětu svého bádání, jímž je vždy určitý uzoučký výsek poznávání kosmu. Od hvězd po mořské hvězdice, od vůně květin po vůni kvatrů, od přenosných chorob po přenos záření či genetické informace. Troufám si tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa. Tak, jak to kdysi v Bibli předvídal a výstižně vyjádřil žalmista: Nebesa vypravují o velké Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou!" (Žalm 19,2).