Jan Amos Komenský 
Jan Amos Komenský
autor: 28.2.2017
aktualita
 

(1592 - 1670)

"Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu... Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli... Přijmiž to tedy za svůj vlastní  klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání." (Kšaft umírající matky Jednoty bratrské).