Informace o Kostnické jednotě
Kostnická jednota

Kostnická jednota vznikla 28. září 1903 a jako spolek se ustavila roku 1905. 

Kostnická jednota sdružuje křesťany, kteří se hlásí k odkazu M. Jana Husa, JA Komenského a dalších českých i světových reformátorů a reformačních hnutí. Vycházeje z tohoto dědictví, je otevřen k ekumenickému rozhovoru a spolupráci se všemi...

více...
autor: 18.2.2020
 

Vážení čtenáři, internetové stránky elektronické verze "Evangelický týdeník" mají být příležitostí pro rozšíření tohoto nejstaršího ekumenického týdeníku. Mohou sloužit čtenářům tiskové verze, ti však většinou elektronickou cestu nepreferují a jsme tomu rádi. Elektronická verze je proto určena zejména těm, kteří se nijak s týdeníkem nesetkali a mají příležitost se s nim v archivu seznámit.

Vizí Kostnické jednoty KJ je vnášet do společnosti dědictví křesťanské minulosti, osvědčování evangelia na základě myšlenek promítnutých jak do oblastí církevního, tak i veřejného života zejména prostřednictvím týdeníku Evangelický týdeník- Kostnické jiskry.

Kostnická jednota je spolkem, který vnímá, že ve společnosti se vztahy a hodnoty se mění a vyvíjejí. Důrazy a zaměření spolku musí nutně jednat reflektovat snahy jak předcházet sporům o historii, vyhýbat se pokřivování a jednostrannému výkladu historie. Spory protestantů s katolíky jsou schopny i v dnešní době páchat škody a negativně se promítat na vliv nesení křesťanství do společnosti. Historie a její pochopení je důležité, až nezastupitelné. Je však nezbytné vnímat hodnocení s tím, že ve společnosti schází ukotvení lidí a je naší povinností vnímat dosah rozdílného pojetí a výkladu historie aniž je vnímána a připomínána naše historie v historických souvislostech.

makine imalatçılarısağlık hukuku istanbul dedektif


1 z 2       
1 z 1       
Nové ceny inzerce
21.4.2017

Platnost od 1. dubna 2017

 
Upozornění o změně DPH
3.12.2012